Vrtić „Neven“ organizovao program pripreme djece u godini pred polazak u školu

Svjesni značaja i doprinosa koji Program pripreme djece u godini pred polazak u školu svojim stimulativnim i povoljnim okruženjem pruža djeci koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koji u septembru stiču uslove za polazak u prvi razred, jedna smo od rijetkih predškolskih ustanova u Republici Srpskoj koja je organizovala realizaciju programa za 42 mališana.

Nakon informacije da Ministarstvo prosvjete i kulture neće učestvovati u organizaciji pomenutog programa, te imajući u vidu činjenicu o epidemiološkoj situaciji izazvanoj virusom Kovid 19, na inicijativu roditelja, stručnog vijeća i upravnog odbora ustanove krenuli smo prema lokalnoj zajednici kako bismo pronašli način da program realizujemo.

U želji da djeca koja su prijavljena za Program ne ostanu uskraćena uključivanjem u isti, a imajući u vidu da naša ustanova ima obezbjeđene prostorne uslove, uz podršku lokalne zajednice na čelu sa načelnikom opštine Čelinac krenuli smo sa realizacijom pomenutog programa.

Vodeći računa da Program bude dostupan svakom djetetu u našoj lokalnoj zajednici podjednako i ravnopravno, te imajući u vidu činjenicu da se zbog poštovanja epidemioloških mjera realizacija Programa ostvaruje na malo drugačiji način, napravili smo plan organizacije koji je u potpunosti u skladu sa mjerama i preporukama Instituta za javno zdrvstvo RS.

JU Dječiji vrtić „NEVEN“ Čelinac će cjelodnevnim programom i Programom pripreme djece u godini pred polazak u školu obuhvatiti oko 100 djece koja u septembru stiču uslove za polazak u školu.

PREDŠKOLCIMA ŽELIMO SREĆU, A RODITELjIMA DOBRU SARADNjU SA NAŠOM USTANOVOM!

JU Dječiji vrtić "NEVEN"