Spreman plan ulaganja u čelinačke mjesne zajednice

Skupština opštine Čelinac pripremila je odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija opštine za 2021. godinu u kojem je pobrojano šta je sve planirano da bude urađeno na širem području te lokalne zajednice, te koliko je novca odvojeno za konkretne poslove.

U dokumentu koji je upućen u skupštinsku proceduru istaknuto je da će nekoliko desetina hiljada maraka biti raspoređeno za projekte po mjesnim zajednicama, a kojih na teritoriji Čelinca ima ukupno 17.

Vodovodna mreža biće u centru pažnje u nekoliko njih, a to su, prema podacima iz informacije, Šnjegotina Donja, Opsječko-Skatavica, Čelinac – Barakovac, Stara Dubrava, Vijačani Gornji, Branešci i Popovac- Balte u iznosu od 55.000 KM.

U planu su ulaganja u putnu mrežu, mostve i trotoare.

Prema Planu koji je predočila lokalna vlast, neće izostati ni obnova određenih objekata u mjesnim zajednicama.

U dijelu skupštinskog dokumenta gdje su predočeni razlozi za donošenje odluke, piše da se tome pristupilo radi što transparentnijeg i kvalitetnijeg raspolaganja budžetskim sredstvima, a u skladu sa usvojenim budžetom za 2021. godinu.

"Naša opština ima 17 mjesnih zajednica, a građani u svakoj, i pored značajnih ulaganja u prethodnom periodu, imaju i dalje niz neriješenih problema. S ciljem da se raspoloživa sredstva srazmjerno rasporede na sve mjesne zajednice kako bi se zadovoljile potrebe što većeg broja stanovnika naše opštine, predložena je raspodjela sredstava na navedeni način. Za sprovođenje odluke biće obezbjeđena sredstva u budžetu opštine Čelinac i drugih eksternih izvora finansiranja", poručili su iz lokalne vlasti.

(MojČelinac.info)