Podrška World Vision BiH djeci Čelinca

Koalicije za zaštitu djece opštine Čelinac koju čine predstavnici socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog sektora i opštine, i ove godine, prepoznala je potrebu da se određeni broj djece sa teritorije naše opštine podrži u naturi s ciljem poboljšanja živiotnih uslova. Navedena aktivnost uvrštena je u Akcioni plan zaštite djece opštine Čelinac.

Podrška za deset porodica sa djecom, a u skladu sa Akcionim planom, obezbjeđena je kroz saradnju JU Centar za socijalni rad Čelinac i kancelarije World Vision BiH u Banjoj Luci. Uz finansijsku podršku kancelarije World Vision BiH kupljen je namještaj, a u skladu sa prioritetima izabranih porodica. 
- Isporuka kupljenog namještaja vršena je u prisustvu stručnog radnika JU Centar za socijalni rad Čelinac i predstavnika kancelarije World Vision BiH u Banjoj Luci. 
Ovom prilikom zahvaljujemo se organizaciji World Vision BiH koja je i ove godine podržala mališane Čelinca, a kako bi isti odrastali u boljim i humanijim životnim uslovima - rekla je Danijela Krminac, direktor JU Centar za socijalni rad Čelinac.

Tagovi: