SO Čelinac: Usvojeno dvanaest programa

Odbornici Skupštine opštine Čelinac usvojili su danas 12 programa, koji se odnose na tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, održavanje objekata zajedničke potrošnje,  korištenje naknada za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta, od vodoprivrednih naknada i zaštite od požara i rad javnih ustanova.

Prema Programu koji se odnosi na puteve, za održavanje i popravku lokalnih i nekategorisanih puteva i rad zimske službe predviđeno je 145 hiljada KM. Najveći broj primjedbi odnosio se na zimsko održavanje, odnosno da se smanji ta stavka i prekontroliše utrošak i stanje na terenu, zatim na potrebu drugačije kategorizacije puteva i potreba na terenu.

Načelnik Vlado Gligorić smatra da sredstva za zimsko održavanje ne treba smanjivati, jer se ne zna kakve će biti potrebe, te da sva sredstva koja ostanu lako mogu biti prebačena za druge stavke. Stava je i da se provede analiza kategorizacije puteva.

Kod Programa održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, za koji je predviđeno 248 hiljada KM, opozicija je primjedbovala da se smanji potrošnja za javnu rasvjetu da bi se ona širila i da u ovaj program uđe i čišćenje sela, prenosi TVK3.

Načelnik opštine poručuje da je svjesan velikog iznosa za javnu rasvjeru, ali da se zahtjevi stanovništva za tom javnom rasvjetom učestali. Smatra da treba zamijeniti veće potrošače manjim i da se traži način za uštedom.

Razmatrani su i prihvaće i programi rada javnih ustanova poput Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje, Narodne biblioteke,  Doma zdravlja, Boračke organizacije, Crvenog krsta i Vatrogasnog društva.

Tačke koje su se odnosile na razrješenje i imenovanje direktora u javnim ustanovama su povučene sa ovog zasjedanja. Imenovani su članovi devet skupštinskih komisija i četiri odbora.