Objavljen javni poziv za učešće u izradi budžeta opštine Čelinac za 2021. godinu

U okviru priprema za izradu budžeta opštine Čelinac za 2021. godinu, načelnik opštine poziva sve korisnike budžetskih sredstava da u pisanom obliku, a najkasnije do 15. septembra, podnesu budžetski zahtjev za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Čelinac za 2021. godinu.

Zahtjev sa pripadajućim obrazloženjima, procjenama i predviđanjima potrebno je dostaviti Odjeljenju za finansije opštine Čelinac putem pošte, ili u šalter sali.
 

Tagovi: