Istraživanje: Glavni izvor stresa udatih žena su muževi, a ne djeca

Udate žene su više pod stresom, nego samohrane majke. Na njima leži ogroman teret: posao i briga o porodici. One češće pate od glavobolje, umora i negativnih emocija. Pokazalo se da su muževi, a ne briga o djeci, glavni uzrok ovih problema.

Čak 46% ispitanica priznalo je da ih djeca manje nerviraju od muževa. Međutim, neprijatne emocije koje doživljavaju uopšte nemaju veze s nevjerstvom ili porodičnim nasiljem.

Femina je odlučila da otkrije na koji način muževi doprinose pogoršanju psihičkog stanja svojih supruga i šta se može učiniti da se izbjegne stres u bračnim odnosima.

Muž se ponaša kao dijete

Mnogi muškarci se ponašaju kao djeca, čak i kad pređu četrdesetu. To se ogleda u neozbiljnom odnosu prema djetetu i pitanjima vezanim za njega.

„Sedmogodišnjak je sedmogodišnjak. Međutim, 35-godišnji muškarac koji se ponaša kao sedmogodišnji dječak je zaista nesnosan, jer on mora da bude odgovorniji od djeteta“, rekla je jedna od ispitanih žena.

Očevi se najčešće zabavljaju s djecom. Zbog toga se vrijeme koje provode s njima doživljava kao odmor i zabava. Majke vode brigu o vaspitanju, zdravlju, obrazovanju i razvoju djeteta. One su više uključene u njegov svakodnevni život, češće savjetuju i zabranjuju. Posljedica toga je da djeca počnu da ih smatraju strogim i dosadnim. To izaziva ne samo sukobe između majke i djeteta, nego i svađe među roditeljima.

RJEŠENJE

Budite jedinstveni. Ako jedan roditelj djetetu nešto zabrani, drugi mora da podrži tu odluku. Neophodno je da djelujete zajedno i unaprjed se dogovorite o tome šta se smije, a šta ne smije.

Isto tako je važno da podjednako dijelite svakodnevnu brigu o djetetu. Djeca ne mogu da se sama upišu u sportsku sekciju, da odu kod ljekara ili da nabave sebi vitamine.

Sve to mogu da urade oba roditelja zajedno: muževi treba da rasterete svoje supruge i da više učestvuju u svakodnevnom životu svojih sinova i kćeri. A za majke je bolje da povremeno odustanu od kontrole: ponekad je korisnije igrati se s djetetom, nego ga stalno štititi od svih mogućih nevolja.

ŽENE SU OPTEREĆENE I KUĆNIM POSLOVIMA

Svaka peta majka navodi da je odsustvo suprugove pomoći u domaćinstvu za nju izvor stalnog stresa. Žene troše više vremena da obezbijede svakodnevne potrebe porodice, a muževima ostaje više vremena za odmor. Po pravilu, na ženama nije samo kuvanje i čišćenje, već i plaćanje računa, kupovina namirnica i planiranje porodičnog budžeta.

Svi ti svakodnevni poslovi se moraju obaviti, ali ako oduzimaju previše vremena, postaju veliko opterećenje. Dokazano je da kućni poslovi izazivaju više stresa od rada u kancelariji, gdje se osjećate više cijenjenim i za to dobijate platu.

RJEŠENJE

Najjednostavniji i najočigledniji savjet je da muževi treba da pomognu svojim ženama u vođenju domaćinstva. Ravnopravna raspodjela dužnosti u kući jedan je od glavnih faktora uspješnog braka.

U braku uvijek morate poštovati rad i trud onog drugog, jer su kućni poslovi takođe vrijedni i važni, iako ne donose prihod. Ako ih podijelite, sve možete obaviti lakše i brže, a preostalo vrijeme iskorstiti da ga prijatno provedete zajedno.

ŽENE OSJEĆAJU KRIVICU

Većina ispitanih žena se žali na nedostatak vremena. Posebno one koje su zaposlene: veče ne koriste za odmor, već za obavljanje kućnih poslova. Zbog toga su obično umore i dešavaju im se greške.

Pošto veći dIo odgovornosti za dom i porodicu leži na ženi, ona se osJeća krivom kad nešto nije kako treba. Krivica onda izaziva stres i ometa je u obavljanju svakodnevnih poslova.

Jedna ispitanica je to ovako prokomentarisala: „Osjećam da se o djeci uglavnom brinem ja, bez učešća muža. I zato mi se čini da je samo moja krivica kad nešto krene naopako.”

RJEŠENJE

Da žene ne bi osjećale nedostatak vremena i kako ih ne bi proganjao osjećaj krivice, muževi treba da sa njima podijele ne samo kućne poslove i brigu o djeci, nego i odgovornost za cijelu porodicu. Kada supružnici otvoreno razgovaraju o problemima, zajedno donose odluke i dijele odgovorost za njih – stiču osećaj pripadnosti i to im pomaže u rješavanju mnogih složenih zadataka.

A žene treba da razvijaju vještinu upravljanja vremenom, jer čak i uz stalnu pomoć muža, u ozbiljnom životu ih čeka mnogo važnih poslova.

Oba supružnika treba da imaju na umu da hronični stres u porodici često dovodi do razvoda, a takođe narušava zdravlje. Zbog toga treba da se brinete jedno o drugom i da čuvate sebe i bračnog druga od negativnih emocija.

Kako vi delite obaveze u porodici? Da li i vama kućni poslovi izazivaju stres? Podijelite svoja iskustva u komentarima.