Golf “dvojka” sletio sa puta i ostao da visi na kamenom podzidu