Čelinac: Dom zdravlja testira platformu za on line komunikaciju sa pacijentima

U Domu zdravlja Čelinac provodi se pilot projekat za Republiku Srpsku odobren od Ministarstva zdravlja Republike Srpske u kojem se testira platforma za on line komunikaciju sa pacijentima korisnicima usluga primarne zdravstvene zaštite.

Ovo je iskorak u približavanju zdravstvene zaštite putem korištenja modernih tehnologija posebno u doba Covid 19 pandemije.

Tagovi: